Brainycut Hair Academy

JOGVÉDELMI NYILATKOZAT

A BrainyCut oktatási anyagait a szerzői jog védi!

A BrainyCut Rendszer tartalma, dokumentumai, kiadványai, oktatási anyagai és kiegészítő elemei, definíciói, fogalmai, filozófiája, rendszerbeli megközelítései, logikája, szlogenjei, hívószavai, magyarázó ábrái, azaz minden összetevője (a továbbiakban: BrainyCut Rendszer) teljes egészében a COORD KFT (1081 Budapest, Kenyérmező u. 3. képviseli: Villányi László ügyvezető – a továbbiakban: BrainyCut Jogtulajdonos) szellemi tulajdonát képezik.

A szellemi tulajdont a törvény alanyi jogon védi. A BrainyCut Rendszert regisztráltuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A regisztráció száma: 004332.

A BrainyCut Rendszer elemeinek a BrainyCut Jogtulajdonos beleegyezése nélkül, a Jogtulajdonos által nem kontrollálható módon történő
– teljes vagy részleges felhasználása (azonos néven vagy átnevezve),
– másolása, sokszorosítása, bármilyen hordozón (papír, elektronikus adattároló, internet stb.) történő tárolása,
– továbbadása, publikálása,
– bármilyen célú (üzleti, erkölcsi vagy egyéb haszonszerzés, oktatás, szakmai hivatkozás stb.) használata
törvénybe ütköző cselekedet.

A BrainyCut Rendszert kizárólag csak a BrainyCut Jogtulajdonos hozzájárulásával, az általa arra feljogosított személyek oktathatják, publikálhatják. A BrainyCut Rendszer szakmai hivatkozásait, logikáját, megnevezéseit csak a feljogosított személyek használhatják.

Csak és kizárólag azoknak engedjük meg a BrainyCut Rendszer összefüggéseinek, kifejezéseinek, definíció-rendszerének, tematikájának töredékes-, részleges- vagy teljes oktatását, vagy ezek bármilyen más jellegű oktatásban történő felhasználását, közzétételét, publikálását, interneten vagy egyéb médiumokban való megjelentetését, a rendszer elemeire való hivatkozást, akik elfogadják szakmai és üzleti feltételeinket.

 

Kép- és hangfelvételek készítése

A videó leckékről és a tesztekről másolat, letöltés, bármilyen kép- és/vagy hangfelvétel – a BrainyCut Jogtulajdonos külön engedélye hiányában – semmilyen adathordozóra nem készíthető, és semmilyen adathordozón nem tárolható.

Kiemelten fontos, hogy a videó leckékben fellelhető ábrák, rajzok, definíciók, magyarázatok, összefüggések, elnevezések, rendszerelemek is a BrainyCut szellemi tulajdonát képezik.

 

Budapest, HUNGARY – október 5. 2015.

BrainyCut © All rights reserved
Proudly developed by Webfactoo