Brainycut Hair Academy

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Vásárlásoddal elfogadod az itt leírtakat.
A Vásárlási Feltételek dokumentum elolvasása előtt fontos, hogy az alábbiakról értesülj:
Csak belépett felhasználóként tudsz vásárolni.
A megvásárolt témakört 120 napon belül el kell kezdened, különben elveszik a hozzáférésed.
A témakör elkezdésével újra indul a számlálód, 120 napod van a befejezésig/lezárásig.
Bankkártyás fizetéssel gyakorlatilag azonnal megkapod a hozzáférésedet a kifizetett tananyaghoz, és azonnal indul is a 120 nap.
Átutalásos fizetésnél a bankszámlánkra beérkezéstől számított maximum 3 munkanapon belül kapod meg a hozzáférésedet. Erről e-mail értesítést küldünk. Ebben az esetben ekkor indul a 120 nap.
Mindkét fizetési módnál a beérkezéstől számítva 3 munkanapon belül az általad megadott számlázási adatokkal e-mailben küldjük el a számládat.
Helytelen számlázási adatok megadásáért minden felelősség téged terhel.
A témakörök hozzáférése csak sorrendben lehetséges. (Ez a te érdeked: a tananyag egymásra épül, a rendszer nem engedi, hogy összevissza nézegesd a témaköröket, azon belül a leckéket.)
Emiatt csak olyan témakör hozzáférési lehetőségét vedd meg, amit megelőző témakörön már túl vagy (lezártad), vagy legalábbis a hozzáférést ahhoz is megszerezted.
Az adatvédelem kezelése az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik.
A vásárlásoddal kijelented, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismerted, azokat magadra nézve kötelezően és elfogadólag tudomásul veszed.
A BrainyCut által szolgáltatott oktatási anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat a Jogvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.
A vásárlásoddal kijelented, hogy a Jogvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megismerted, azokat magadra nézve kötelezően és elfogadólag tudomásul veszed.
Mindenképpen olvasd el a BRAINYCUT és a VÁSÁRLÁSI MENETE menüpontban található tartalmakat.
A vásárlásoddal kijelented, hogy ezekben a menüpontokban leírt tartalmakat megismerted, a rendszer működését megértetted, és elfogadod.
Az árváltoztatás jogát folyamatosan fenntartjuk. A már megrendelt, de még ki nem fizetett hozzáférésekért – árváltoztatás esetén – a rendeléskor érvényes árat kell fizetned.

Ez a dokumentum, a “Vásárlási Feltételek” (a továbbiakban: VF) a COORD KFT (a BrainyCut rendszer jogtulajdonosa, a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A VF Vevő által történő elfogadása a BrainyCut online e-learning képzés (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének előfeltétele.

Eladó fenntartja magának a jogot a VF külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy a VF módosítását kövesse. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vétele az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Eladó
Név:
Coord KFT
Székhely:
1081 Budapest, Kenyérmező u. 3. I.2. HUNGARY
Telefon:
0036 30 383 4575
Mail:
brainycut@brainycut.com
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-366076 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám:
10986291-2-42
EU adószám:
HU10986291
Oktatási Tevékenység Regisztrációs Szám:
00592-2012
A vásárlás tárgya – hozzáférési korlátozások

Vevő tudomásul veszi, hogy a vásárlás tárgya egy speciális szolgáltatás, melynek keretében Eladó meghatározott időre hozzáférést biztosít Eladó tulajdonát képező szellemi termékhez, oktatási tananyaghoz, amelynek hozzáférési egységei az úgynevezett témakörök (a továbbiakban: témakör).

A témakörök interneten elérhető, online módon – megfelelő verzió számú böngészőn (browser) – lejátszható videóleckék formájában öltenek testet.

Vevő tudomásul veszi, hogy a vásárlással nem szerzi meg a témakörök, azon belül a videóleckék tulajdonjogát. Arra szerez jogot, hogy a témakörhöz kapott hozzáférési időn belül a témakört alkotó videókat tetszés szerinti alkalommal saját magának lejátssza, a videóleckék képviselte szellemi tudást elsajátítsa.

Vevő tudomásul veszi, hogy a témakörökhöz való hozzáférés, a videóleckék lejátszhatósága időben korlátozott. Az időbeli korlátozás szabályai a következők:

A vásárlás utolsó lépéseként végrehajtott vevő akciót követően – kártyás fizetés esetén a megrendelés elküldése után azonnal, banki átutalás esetén az átutalt összeg Eladóhoz történő megérkezését követően 72 órán belül – Vevő megkapja a hozzáférési lehetőséget a kifizetett témakörhöz. A hozzáférés lehetőségének Eladó általi megadásától számítva Vevőnek 120 napja van arra, hogy a kifizetett témakör első leckéjét elindítsa. Az indítás a Vevő rendelkezésére álló “ELKEZDEM” gombra klikkeléssel történik meg. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 120 napon belül nem indítja el a témakör első leckéjét, a kifizetett témakörhöz való hozzáférés megszűnik.
A kifizetett témakör első leckéjének elindítását követően Vevővenek 120 napja van arra, hogy a témakör leckéit tartalmazó videókat (korlátlan alkalommal) megnézze, az azokban foglalt tananyagot elsajátítsa. Vevő tudomásul veszi, hogy a 120 nap elteltével a kifizetett témakörhöz való hozzáférés megszűnik.

Vevő tudomásul veszi, hogy a témakörök hozzáférési sorrendje logikailag is korlátozott.
Ez vevő érdeke; a témakörök egymásra épülő tananyagok, ezért a rendszer ügyel arra, hogy azokat csak növekvő sorrendben lehessen nézegetni.

Fentiek miatt Eladó kizárja a felelősségét arra az esetre, ha vevő olyan témakört vásárol meg, amit megelőző témakört még nem vásárolt meg vagy nem végzett el, és ezért a vásárolt témakörhöz vevőt – a kifizetés teljesítésése dacára – a rendszer nem engedi hozzáférni.

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

1. Regisztráció

Az online oktatási anyagok eléréséhez történő hozzáfárás lehetőségének megszerzése (a továbbiakban: vásárlás) regisztrációhoz kötött.
A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni.
Az oktatási anyag ismertetőinek, kivonatos tartalmának megtekintése nem regisztrált felhasználók részére is (a továbbiakban: visitor-ok) lehetséges.

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók. Kivétel ez alól a “bejelentkezési név”.

2. Bejelentkezés

A regisztrált felhasználók (a továbbiakban felhasználó) vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be az oldalra. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a bejelentkezési név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadását követően a rendszer lehetővé teszi új jelszó megadását, használatba vételét.

3. Vásárlás

A vásárlás lépései:

-
a megrendelni (elérni) kívánt témakör kosárba helyezése,
-
fizetési mód kiválasztása,
-
megrendelés ellenőrzése,
-
Vásárlási Feltételek elfogadása,
-
megrendelés végleges elküldése.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen VF dokumentumban leírtakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes VF vonatkoznak.

Vevő tudomássul veszi, hogy a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár rá nézve. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Eladó a megrendelhető témakörök körét és darabszámát korlátozhatja.

A szolgáltatás eladó weblapján történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

A megrendelés elfogadását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása, az elektronikus visszaigazoló levél létrejötte azt jelenti, hogy a szerződés létrejött. Ilyenkor a szerződés maga az elektronikus visszaigazolás.
A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha az Eladó hozzáférést biztosít Vevő részére a megvásárolt tananyaghoz. Ebben az esetben a szerződés az elektronikus visszaigazolás minta, amelyet a vevőre és a vásárlására vonatkozó adattartalommal feltöltöttnek kell tekinteni.

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó kinyomtatja, iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

A szerződéskötés (visszaigazolás) a megrendelés nyelvén íródik.

A megrendelés feladásakor a vevő által kitöltött adatok helyessége:

A megrendelés feladásakor a vevő által kitöltött adatok helyességéért a vevő felel. Különösen érvényes ez a felelősség a vevő által feltüntetett számlázási címre és adószámra, amely alapján a rendszer a fizetendő ÁFA-t (VAT) számolja.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít Vevő részére. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott témakör mellett feltüntetett ár. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Eladó fenntartja a feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt témakörök vételárát nem befolyásolja.

Csoport kedvezmény
-
Három vagy több regisztrált felhasználó egyidejű vásárlása 20% csoport kedvezményre jogosítja a felhasználók ezen csoportját.
-
Együtt vásárló csoport csak az első témakör megvásárlása előtt alakulhat.
-
A csoport megalakulását (az egyidejű vásárlási szándékot) előzetesen jelezni kell az info@brainycut.com email címen, a csoport tagjainak felsorolásával (felhasználó név).
-
A csoport tagjainak (az e-mail-ben bejelentett felhasználóknak) 20%-os kupont küldünk, ami 7 napig használható fel.
-
A csoport tagjai a kedvezményezettség kérésekor tudomásul veszik, hogy a tananyaghoz való hozzáférést csak akkor kapják meg, amikor az utolsó csoporttag átutalása is beérkezett hozzánk.
Fizetés

Vevő a vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

1. Banki átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelés számot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből, vagy a hibásan megadott Vevő e-mail címből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

2. PayPal

Fizetés a PayPal fizetési felületén keresztül a PayPal mindenkor hatályos feltételei szerint. Erről a fizetési módról további információ a www.paypal.com oldalon található.

Számla

A számla elektronikus úton kerül elküldésre a Vevő részére, a szolgáltatás ellenértékének Eladó bankszámlájára történő megérkezést követő 3 munkanapon belül.

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő az elállási jogát – szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés joghelyzet okán – a szerződéskötés napjától számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Az elállási jog a megadott határidőkön belül akkor gyakorolható, ha a Vevő nem fizette ki a megrendelt szolgáltatás (kiválasztott témakör) ellenértékét. Amennyiben a Vevő kifizeti a megrendelt szolgáltatás ellenértékét, ez a szerződési feltételeknek és magának a szerződésnek az elfogadását jelenti, azaz vevő elállási joga ezzel meg is szűnik. Ennek értelmében tehát Vevő az elállási jogát akkor érvényesítheti – a megadott határidőn belül, ha:

1.
banki átutalás fizetési mód esetében nem utalja át a megadott bankszámlaszámra a kapott rendelési visszaigazolás szerinti összeget,
2.
PayPal fizetési mód esetében nem indítja el a tranzakciót.

Panaszok érvényesítésének helye, módja:

-
írásban postai úton, vagy
-
elektronikus levélben,

az alábbi elérhetőségeken:

Név:
Coord KFT
Levelezési cím:
1081 Budapest, Kenyérmező u. 3. I.2. HUNGARY
Mail:
brainycut@brainycut.com
Adatvédelem

Az adatvédelem kezelése az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik.
Vevő a vásárlással kijelenti, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezően és elfogadólag tudomásul veszi.

Szerzői jog

A BrainyCut által szolgáltatott oktatási anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat a Jogvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.
Vevő a vásárlással kijelenti, hogy a Jogvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezően és elfogadólag tudomásul veszi.

BrainyCut és Vásárlás Menete menüpontok

Az oldal működése – a témakörök és leckék egymásra épülése okán, az e-learning szabályainak és lehetőségeinek eleget téve – helyenként eltér egy átlagos weboldal vagy webshop működésétől. Vevő a vásárlással igazolja, hogy elolvasta és megértette a BRAINYCUT és a VÁSÁRLÁS MENETE menüpontok alatt található oldalakon összefoglalt működési elveket.

Eladó felelősségének korlátozása

Eladó nem vállal felelősséget a tartalomszolgáltatásban részt vevő harmadik fél hibájából vagy felelősségéből bekövetkező

-
kárért,
-
szolgáltatás kimaradásért,
-
a honlaphoz való csatlakozás elégtelenségéért,
-
olyan hibák esetére, amelyek megakadályozzák a honlap akadálytalan működését és a honlapon történő vásárlást,
-
valamely működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszéséért,
-
a honlap használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Eladó nem vállal felelősséget

-
a Vevő által alkalmazott, a videó leckék lejátszásra szolgáló eszköz hibájára, vagy nem megfelelő böngésző alkalmazására visszavezethető meghiúsulásért (vevő nem tudja lejátszani a videó leckéket),
-
az elírási hibákért,
-
a honlap adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

Eladó vevőre hárít minden magán- és adójogi felelősséget

-
a megrendelési adatok szándékos vagy véletlenül bekövetkező helytelen kitöltéséből származó közvetett vagy egyéb károkért.
-
amennyiben ilyen kár bekövetkezik, vevő a felelősségét automatikusan elismeri, és a kár mértékéig helytáll – mind anyagi, mind pedig eszmei károkozás tekintetében.
Jogfenntartás

Eladó fenntartja magának a jogot a honlap részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül. Az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Eladó nem vállal felelősséget a honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Egyéb

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

-
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
-
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.
-
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
-
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
BrainyCut © All rights reserved
Proudly developed by Webfactoo